FOTO JANSA

Přejít na obsah
Fotografie na stěně potěší víc vež v šuplíku

Jsem fotograf Břetislav Jansa

Více než třicet let jsem se fotografii věnoval profesionálně,
ale ani v důchodu jsem ji nepověsil na hřebíček


Fotografování je stále mou velkou radostí a rád se o ni s vámi podělím
AKTUÁLNĚ

O prázdninách budou v turnovské nádražní hale k vidění mé práce z Bozkovských jeskyní


Bozkovské dolomitové jeskyně,
jediné veřejnosti zpřístupněné jeskyně v severní části Čech, jsou známou turistickou destinací Libereckého kraje. Chodby s vypreparovanými křemennými lištami a římsami, krápníková výzdoba ve Starých jeskyních i největší podzemní jezero Čech lákají nejen tisíce návštěvníků, ale také fotografy. Správa Bozkovských dolomitových jeskyní dlouhodobě spolupracuje s fotoklubem Safír Turnov, jehož členové zde pořídili řadu fotografií. Jejich pohled je jiný než pohled běžného návštěvníka. Všímají si nezvyklých tvarů, stínů, barevných kombinací a pro zvýraznění uměleckého dojmu neváhají obrátit snímek vzhůru nohama. I pro ně je to výzva, neboť tmavé prostředí jeskyně vyžaduje použití technik, které nejsou zcela běžné. Nutností je stativ, v řadě případů jeden nebo několik fotoblesků se změkčujícími boxy anebo práce s dlouhými expozičními časy.
Rok 2021 byl Mezinárodní speleologickou unií vyhlášen jako Mezinárodní rok krasu a jeskyní s mottem „Poznávat, rozumět a chránit“. Je příznačné, že se právě v tomto roce rozhodli turnovští fotografové připojit k celé řadě akcí po celém světě k propagaci krasu a jeskyní. V souvislosti s nadcházející hlavní turistickou sezonou si dovolujeme představit výběr fotografií předsedy fotoklubu Safir Turnov, pana Břetislava Jansy. Třeba vás bude tato výstava  inspirovat k návštěvě Bozkovských dolomitových jeskyní, kde budete hledat tvary, které jste viděli na fotografiích.
Autora inspirují právě tvary a barvy krápníků k drobným i větším úpravám. Vystavené práce jsou zhotoveny mnoha různými technikami.
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou od července do konce srpna otevřeny od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme rezervaci prohlídky na tel.čísle 481 682 167 nebo na e-mailu bozkov@caves.cz. Zatím stále platí návštěvy podzemí s respirátorem nebo rouškou.PRAKTICKÝ FOTOGRAFICKÝ KURZ
ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE


Kurz je určen především těm, kteří nemají žádné, anebo jen velmi malé zkušenosti s klasickým černobílým procesem ve fotokomoře.

Cílem kurzu je pochopení principu
fotografování, výběru vhodné techniky a práce ve fotokomoře.

Obsah kurzu:
Naexponování a vyvolání filmu.
Seznámení s chemikáliemi negativního procesu.
Seznámení s chemikáliemi pozitivního procesu.
Seznámení se zvětšovacím přístrojem.
Pozitivní proces pod zvětšovacím přístrojem.

Webdesign Břetislav Jansa 2021
Návrat na obsah